Condiții de utilizare

ORICE CARE NU ACCEPTĂ ACESTI TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE, CARE SUNT OBLIGATORII ȘI OBLIGATORII, TREBUIE SĂ SE ABȚINE DE LA UTILIZAREA SITE-ULUI ȘI/SAU A SERVICIILOR.

  1. Utilizatorul trebuie să citească, să înțeleagă și să accepte toate condițiile stabilite în Termenii și Condițiile Generale și în Politica de confidențialitate, precum și în celelalte documente încorporate acestora prin referință, înainte de a utiliza oricare dintre site-urile web DwgLab.com.
  2. Materialul prezentat la DwgLab.com se adresează specialiștilor care sunt conștienți de activitatea lor și au suficientă competență analitică pentru a evalua utilizarea acestor informații, sub responsabilitatea lor profesională. Premisa noastră de bază este că oricine folosește această bibliotecă este pe deplin conștient de faptul că lucrările de aici sunt inspirate de situații specifice care au fost prezentate diferiților profesioniști de-a lungul carierei lor, servind doar ca exemplu pentru situații similare.
  3. DwgLab.com nu utilizează conținut bazat pe utilizator: tot conținutul postat pe acest site web este revizuit manual. Cu toate acestea, nu putem garanta adecvarea tehnică a lucrărilor publicate. Prin urmare, în niciun caz DwgLab.com nu va fi răspunzător pentru daunele rezultate din utilizarea materialului publicat.
  4. Este indispensabil ca materialul descărcat de pe acest site să fie supus unei analize exhaustive de către profesioniști potriviți care pot evalua utilizarea și/sau modificarea acestuia, pe propria răspundere.
  5. DwgLab.com nu este responsabil pentru nicio daune sau pierderi aduse utilizatorului, cauzate de defecțiuni ale sistemului, serverului sau internetului. Utilizatorii nu vor face DwgLab.com responsabil și nu vor cere plata pentru profiturile pierdute din cauza daunelor rezultate din dificultăți tehnice sau defecțiuni ale sistemului sau internetului. DwgLab.com nu garantează accesul și utilizarea continuă sau neîntreruptă a site-ului său. În cele din urmă, sistemul poate fi indisponibil din cauza dificultăților tehnice sau defecțiunilor de internet sau pentru orice altă circumstanță care nu are legătură cu DwgLab.com. În astfel de cazuri, serviciul va fi restabilit cât mai curând posibil, fără a atribui responsabilitatea DwgLab.com. DwgLab.com nu va fi responsabil pentru erorile sau omisiunile conținute în site-ul său.
  6. DwgLab.com va putea modifica în orice moment Termenii și Condițiile Generale anunțând în Site termenii modificați. Toți termenii modificați vor intra în vigoare în termen de 10 (zece) zile de la publicare. Odată ce acest termen expiră, Utilizatorul va fi considerat că a acceptat noile condiții.
  7. DwgLab.com protejează drepturile de proprietate intelectuală. Prin urmare, interzice publicarea lucrărilor și articolelor care încalcă legile privind drepturile de autor, brevetele, mărcile comerciale, modelele și desenele industriale sau secretele industriale.