Gebruiksvoorwaarden

IEDEREEN DIE DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, DIE VERPLICHT EN BINDEND ZIJN, NIET AANVAARDT, DIENT DE SITE EN/OF DE DIENSTEN NIET TE GEBRUIKEN.

  1. De Gebruiker moet alle voorwaarden die zijn vastgelegd in de Algemene Voorwaarden en in het Privacybeleid, evenals in de andere documenten die hierin door verwijzing zijn opgenomen, lezen, begrijpen en accepteren voordat hij een van de DwgLab.com-websites gebruikt.
  2. Het materiaal dat op DwgLab.com wordt gepresenteerd, is bedoeld voor specialisten die op de hoogte zijn van hun activiteiten en over voldoende analytische vaardigheden beschikken om het gebruik van deze informatie onder hun professionele verantwoordelijkheid te evalueren. Ons uitgangspunt is dat iedereen die deze bibliotheek gebruikt zich volledig bewust is van het feit dat de werken hierin zijn geïnspireerd op specifieke situaties die tijdens hun loopbaan aan verschillende professionals zijn gepresenteerd en alleen als voorbeeld dienen voor vergelijkbare situaties.
  3. DwgLab.com maakt geen gebruik van gebruikersgestuurde inhoud: alle inhoud die op deze website wordt geplaatst, wordt handmatig gecontroleerd. Desondanks kunnen wij de technische geschiktheid van de gepubliceerde werken niet garanderen. Daarom is DwgLab.com in geen geval aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het gepubliceerde materiaal.
  4. Het is onontbeerlijk dat het materiaal dat van deze site wordt gedownload, wordt onderworpen aan een grondige analyse door geschikte professionals die het gebruik en/of de wijziging ervan op eigen verantwoordelijkheid kunnen evalueren.
  5. DwgLab.com is niet verantwoordelijk voor enige schade aan de Gebruiker, of verlies, veroorzaakt door storingen in het systeem, de server of het internet. Gebruikers zullen DwgLab.com niet aansprakelijk stellen of betaling eisen voor gederfde winst als gevolg van schade als gevolg van technische problemen of storingen van het systeem of internet. DwgLab.com garandeert niet de toegang tot en het voortgezette of ononderbroken gebruik van haar site. Het systeem kan uiteindelijk niet beschikbaar zijn vanwege technische problemen of internetstoringen, of voor enige andere omstandigheid die geen verband houdt met DwgLab.com. In dergelijke gevallen zal de service zo snel mogelijk worden hersteld zonder dat de verantwoordelijkheid wordt overgedragen aan DwgLab.com. DwgLab.com is niet verantwoordelijk voor fouten of weglatingen op haar website.
  6. DwgLab.com kan de Algemene Voorwaarden op elk moment wijzigen door de gewijzigde voorwaarden op de Site aan te kondigen. Alle gewijzigde voorwaarden worden van kracht binnen 10 (tien) dagen na publicatie. Zodra deze tijdslimiet is verstreken, wordt de gebruiker geacht de nieuwe voorwaarden te hebben geaccepteerd.
  7. DwgLab.com beschermt intellectuele eigendomsrechten. Daarom verbiedt het de publicatie van werken en artikelen die in strijd zijn met wetten op auteursrecht, patenten, handelsmerken, industriële modellen en ontwerpen of industriële geheimen.