Podmínky použití

KDO NESOUHLASÍ S TĚMITO VŠEOBECNÝMI PODMÍNKAMI, KTERÉ JSOU POVINNÉ A ZÁVAZNÉ, MĚL SE ZDRŽET POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK A/NEBO SLUŽEB.

  1. Před použitím kterékoli z webových stránek DwgLab.com si uživatel musí přečíst, porozumět a přijmout všechny podmínky stanovené ve Všeobecných podmínkách a v Zásadách ochrany osobních údajů, jakož i v dalších dokumentech, které jsou do nich začleněny formou odkazu.
  2. Materiál prezentovaný na DwgLab.com je zaměřen na specialisty, kteří jsou si vědomi své činnosti a mají dostatečnou analytickou způsobilost k vyhodnocení použití těchto informací na jejich profesionální odpovědnost. Naším základním předpokladem je, že kdokoli používá tuto knihovnu, je si plně vědom skutečnosti, že zde uvedená díla jsou inspirována konkrétními situacemi, které byly prezentovány různým profesionálům během jejich kariéry a slouží pouze jako příklad pro podobné situace.
  3. DwgLab.com nevyužívá obsah řízený uživateli: veškerý obsah zveřejněný na této webové stránce je ručně kontrolován. Přesto nemůžeme zaručit technickou vhodnost publikovaných prací. DwgLab.com proto v žádném případě nenese odpovědnost za škody vzniklé použitím zveřejněného materiálu.
  4. Je nezbytné, aby materiál stažený z této stránky byl podroben důkladné analýze vhodnými odborníky, kteří mohou na vlastní odpovědnost vyhodnotit jeho použití a/nebo úpravu.
  5. DwgLab.com nezodpovídá za žádné škody způsobené Uživateli nebo ztrátu způsobenou selháním systému, serveru nebo internetu. Uživatelé nebudou činit odpovědnost DwgLab.com ani požadovat platbu za ušlý zisk v důsledku škod způsobených technickými potížemi nebo selháním systému nebo internetu. DwgLab.com nezaručuje přístup a nepřetržité nebo nepřerušené používání svých stránek. Systém může být nakonec nedostupný kvůli technickým potížím nebo selháním internetu nebo kvůli jiným okolnostem nesouvisejícím s DwgLab.com. V takových případech bude služba co nejdříve obnovena, aniž by byla přenesena odpovědnost na DwgLab.com. DwgLab.com nenese odpovědnost za žádné chyby nebo opomenutí obsažené na jeho webových stránkách.
  6. DwgLab.com bude moci kdykoli upravit Všeobecné podmínky a podmínky oznámením na Stránkách. Všechny upravené podmínky vstoupí v platnost do 10 (deseti) dnů od jejich zveřejnění. Jakmile tento časový limit vyprší, bude se mít za to, že uživatel nové podmínky přijal.
  7. DwgLab.com chrání práva duševního vlastnictví. Proto zakazuje zveřejňování děl a článků, které porušují zákony o autorském právu, patentech, ochranných známkách, průmyslových vzorech a vzorech nebo průmyslovém tajemství.